hobim@hobim.com
Arşiv Hizmetleri Mobil Banner

Arşiv Hizmetleri

HOBİM, Arşiv Yönetimi Hizmeti ile müşterilerinin, gerçek çalışma alanlarına daha çok odaklanmalarını, yer ve insan kaynağından tasarruf etmelerini, sınırı belli olmayan bir iş için sürekli yatırım yapmamalarını, gelişen teknolojiler sayesinde bilgiye daha hızlı ve daha güvenilir şekilde ulaşmalarını, uygun koşullarda saklanan kağıt ortamındaki belgeleri yasal saklama süreleri içerisinde koruyabilmelerini ve güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamaktadır.

Arşiv Hizmetleri Product Detail

Dijital Arşivleme

Arşivlenen belgeler, müşterilerin talepleri ve sektöre bağlı yasal gereklilikler doğrultusunda da fiziksel ortamda muhafaza edilmenin yanısıra ayrıca elektronik ortamda da saklanmaktadır. HOBİM fiziksel arşiv ortamında toplanan dokümanlar, geliştirilen metodolojik iş akışı sürecinde işlenmekte ve arşiv ortamına aktarılmaktadır.
Bu sistemde, fatura, ekstre, mektup, vb. elektronik verilerden periyodik olarak üretilen elektronik dokümanlar yanında mukaveleler, başvuru formları gibi doldurularak üretilmiş dokümanlar tarayıcılarla dijital ortama aktarılarak arşivlenmektedir.
Elektronik ortamda JPEG, TIFF, GIF gibi formatlar yanında PDF, AFP, ve Postscript gibi formatlar desteklenmekte olup yüksek kapasiteli endüstriyel tarayıcılarla günlük 230.000 sayfa taranabilmektedir. Ayrıca, dijital basım işlemleri sonucu oluşan, doküman halinde formatlanmış elektronik çıktılar müşteri istekleri doğrultusunda Hobim veritabanında tutulabilmekte, uzaktan erişimli web uygulamaları ile müşterilerin erişim hizmetine sunulabilmektedir.

Fiziksel Arşivleme

Kurumlar değerli bilgiler içeren belgelerini çeşitli ortamlarda saklarlar. Bu olgu çoğu zaman da yasal bir zorunluluktur. Günümüzde bilgilerin basılı olarak saklanması hala çok geçerli bir yöntem olmakla birlikte elektronik arşiv, mekan ve maliyet açısından giderek daha kullanışlı ve tercih edilmeye başlamıştır.
Değerli evrakın saklanması yükümlülüğü firmaların insan kaynağı yanında mekan, donanım vb. gibi yatırımları yapmalarını gerektirmektedir. HOBİM şirketlerin ana çalışma alanları dışındaki bu işlevlerini bu düşünce doğrultusunda değerlendirmiş, belge saklama ve bilgiye erişim konusunda profesyonel çözüm sunmak amacıyla Haziran 2001 tarihinden itibaren Fiziksel ve Elektronik Arşiv Hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Döküman Yönetimi

Fiziksel belge dolaşımı yoğun olan kurumların faks, personel formları, idari formlar, çizimler, resimler, çeşitli yazışmalar ve raporlar gibi çeşitli fiziksel evrak, elektronik ortama aktarılmakta, arşivlenmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Elektronik ortamda oluşan e-posta, her formatta doküman, ses ve görüntü dosyaları yine içerik yönetimi sistemi kapsamında değerlendirilir. İmaj ve dataların istenen yapıya uygun şekilde CD, DVD, bellek kartı, web sunucu, ftp sunucu, web servis aracılığıyla dünyanın herhangi noktasındaki bir sunucuya aktarılması. Tüm evraka barkod ve indeks yapısı sayesinde çok kısa sürelerde ulaşım imkânı. Uzman kadro ve yazılımlarla istenen datanın doğrulanması, kontrolü, raporlanması, istenen data yapısına göre güncellenmesi ve ilgili kurumlarla karşılıklı kontrollerin sağlanması (tüm Türkiye posta kodları gibi).

Sayısallaştırma

Fiziksel evraklarınız ister ofisinizde, isterseniz Hobim bünyesinde dijital hale getirilir. Sayısallaştırma hizmetimiz kapsamında; 

  • Dokümanın taranması,
  • OCR-ICR yazılımları ile istenen metin ve barkodların yakalanması,
  • TIFF, JPEG ve/veya PDF formatında imajların kayıt edilmesi,
  • Talebe göre indeksleme,
  • VPN,TFP ve Web servisler aracılığı ile online ve/veya offline aktarma imkanı sunulması,
  • Taranan belgelerin ister bizim tarafımızda ki sunucularda, ister sizin sunucularınızda saklanması, muhafaza edilmesi sağlanır.


Çağrı Merkezi

2009 yılında faaliyete geçen HOBİM Çağrı Merkezi, kurumlara özel geliştirdiği Çağrı Merkezi Yazılımlarının esnekliği sayesinde müşterilerin taleplerine özel çözümler üretmektedir.
Bununla birlikte arşiv hizmeti alan müşteriler talep ettikleri taktirde kendi kurumları ya da bayileri adına özel destek sağlanmaktadır.
Arşiv Hizmetleri-1
Arşiv Hizmetleri-2
Arşiv Hizmetleri-3
Arşiv Hizmetleri-4
Arşiv Hizmetleri-5
Arşiv Hizmetleri-6
Arşiv Hizmetleri-7
Arşiv Hizmetleri-8

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınız.

İletişim Formu