hobim@hobim.com

İK Politikamız


Faaliyet gösterdiği her alanda lider olma vizyonunu benimseyen HOBİM,

 

• Başarıya giden yolda farklılık yaratmanın ayrıcalık olduğunu düşünen, değişime kolayca uyum sağlayan, kendisini ve çevresini sürekli geliştiren, sahip olduğu iş gücünü şirketin her zaman daha ileriye gitmesi için kullanan lider bireylerle çalışmayı hedefler,

 

• Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek, değerlerimizle uyumlu ve çağdaş insan kaynakları sistemlerini uygulayarak insan kaynakları ihtiyaçlarını doğru tespit ve analiz eder,

 

• Çalışanların ve işe yeni başlayan bireylerin bireysel hedeflerini kurum hedefleri ile ilişkilendirerek çalışanlarının performans gelişimini teşvik eder ve yüksek performansı ödüllendirir,

 

• İnsan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak şirketin rekabet gücünü arttırmayı amaçlar.