hobim@hobim.com

İş Sürekliliği Politikamız


Hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaları tüm birim müdürlerinden destek alarak, yönetim prosedürlerini oluşturmak ve çalışma süreçlerini koordine etmek, sürekli sürdürmek.İş sürekliliğini sağlamayı hedefleyen yönetim süreci aşağıda belirtilen anahtar konuları kapsar:

  • Organizasyondaki riskleri anlamak, kritik iş süreçlerin tanımlarını yapmak, önceliklerini belirlemek ve etkilerini saptamak,
  • İş süreklilik işlemlerinin bir parçası olabilecek uygun sigortalama uygulamalarını ele almak,
  • İş amaç ve önceliklerine uygun, iş süreklilik stratejisi ayarlamak ve belgelerini hazırlamak,
  • Uygun bulunan strateji ile aynı çizgide iş süreklilik planları ayarlamak ve belgelerini hazırlamak,
  • Planların ve işlemlerin düzenli olarak test edilmesini ve güncelleşmesini sağlamak,
  • İş süreklilik yönetiminin organizasyonunun bir parçası haline getirilmesi.

Yönetimin yaptığı tüm çalışmalarda iş etkinliklerinin karşılaştığı engellere karşı tepkileri oluşturmak ve kritik iş süreçlerinin büyük kesintiler, performans kayıpları ve felaketlerden korunması amaçlanmaktadır. İş Sürekliliği yönetimi süreci; felaketler ve güvenlik vakaları nedeniyle oluşabilecek bozulmayı, koruyucu ve yenileyici kontrollerin birleştirilmesi ile, kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için uygulanmaktadır.


Sibel KOÇ

Genel Müdür